16.-19.5.2019
        Fin | Sv | Eng 


Ankomst 

Med tåg

Till Vasa kommer man enkelt med tåg från hela Finland!  Järnvägsstationen finns på mindre än en kilometers avstånd från festivalbyrån och Stadshuset, där festivalens huvudevenemang ordnas.

Pröva ett grönare resealternativ och bekanta dig med tidtabellerna på adressen www.vr.fi

 

Med buss

Busstationen finns i anslutning till järnvägsstationen, d.v.s. i stadens centrum.

Bekanta dig med rutterna och tidtabellerna på adresserna www.matkahuolto.fi, och www.onnibus.com 

 

Med bil

I centrum finns parkeringshusen Vasa Torgparkering och Teatteriparkki.

 

Med flygplan

Från Helsingfors www.finnair.com och från Stockholm och Köpenhamn www.flysas.com

 


Biljetter Ge feedback via Facebook Samarbetspartner och sponsorer