16.-19.5.2019
        Fin | Sv | Eng 

                                                       
                                                       Workshops 2019:

 

Workshop 1: 

KROPPSMUSIK (KROPPPSRYTMIK – CIRCLE SONGS) WORKSHOPPAR med Remi Leclerc

Människokroppen är troligen det äldsta musikinstrumentet!
En rad olika ljud kan förvandla kroppen till ett musikinstrument: genom att klappa på låren, smacka med tungan, knäppa med fingrarna, stampa i marken, genom onomatopoetisk sång, att vissla och klappa på baken. Genom ett roligt och progressivt grepp gör den här övningen det möjligt att utveckla rytmsinne och koordination.
Remi LECLERC från Humanophones har nöjet att dela och överföra sin konst som är baserad på en anatomisk mix av dans, interkulturella Body Grooves och organisk musik.

innehåll:
- att upptäcka kroppsljud, lära sig kroppsrytmikens basteknik
- kroppscentrering, bearbeta gående, spelkoordination
- polyrytmer & polyfonier, circle songs
- Body funk Grooves, koreograferade serier

Andra medlemmar av Humanophones kan också leda workshoppar i :

- Beatboxing
- sångimprovisation
- gospelsång

Rémi Leclerc är grundare av och konstnärlig ledare för Humanophones (www.humanophones.com).
Med bakgrund i akustiska studier; passionerad pianist, skolad i klassisk musik, jazz och improviserad musik, tog Leon Parker honom under sitt beskydd. Sedan sökte han introspektivt sitt personliga sätt att närma sig kroppsmusik, och etablerade broar mellan den dansande kroppen och musikerns kropp.
”fascinerad av den spontana och nomadiska aspekten av att producera ljud fritt med min kropp, ville jag skapa musik som är integrerad i människokroppen, en musik utan gränser, som kan rikta sig till alla”

KROPPSMUSIK / KROPPSRYTMIK / SÅNG / POLYFONIER / DANS / BEATBOXING / Konstverk på basis av groove & sång med energi, dans, poesi och humor. 
HUMANOPHONES skapar musik helt och hållet producerad med kroppen.

                          

 

 


Biljetter Ge feedback via Facebook Samarbetspartner och sponsorer