16.-19.5.2019
        Fin | Sv | Eng 

                                                       
WORKSHOP 2019:                                                                ÖPPEN  FÖRELÄSNING 2019:

LÖRDAG 18.5.2019 KL: 10-12, Stadhuset - Kammarmusiksalen

KROPPSMUSIK WORKSHOP med Remi Leclerc från Humanophones

 
Remi Leclercär grundare av och konstnärlig ledare för Humanophones. Hans workshop är en mix av dans, interkulturella Body Grooves och organisk musik.
 
Människokroppen är det äldsta musikinstrumentet! 
En rad olika ljud kan förvandla kroppen till ett musikinstrument: genom att klappa på låren, smacka med tungan, knäppa med fingrarna, stampa i marken, genom onomatopoetisk sång och att vissla. Genom ett roligt och progressivt grepp gör den här övningen det möjligt att utveckla rytmsinne och koordination.

Innehåll: 
- att upptäcka kroppsljud, lära sig kroppsrytmikens basteknik
- kroppscentrering, bearbeta gående, spelkoordination 
- polyrytmer & polyfonier, circle songs 
- Body funk Grooves, koreograferade serier 
 
Språk: ENG
Anmälning: yvonne.strom@vaasa.fi

                          

FREDAG 17.5.2019 KL. 10-12, Bergcentret

Styrka från sång genom hela livet! 

Föreläsningen riktar sig både till de som bor på serviceboende och dem som är intresserade av aktiviteter för seniorer. Marjukka Riihimäki berättar om sitt arbete med seniorer och om hurdan inverka sång och musik kan ha på en minnesjuk person. På föreläsning blir det också allsång. 

Marjukka Riihimäki har haft en lång och framstående karriär tillsammans med unga sångare och damkörer. Hennes bidrag till damkörsången har varit speciellt betylsefull. Marjukka leder förutom Grex Musicus också Philomela och serviceboendet Wilhelmiinas Laulusta voimaa-kör. Hon tilldelades hederstiteln musikråd år 2009 och Finska kulturfondens pris vår 2019.

Språk: FI

 


Biljetter Ge feedback via Facebook Samarbetspartner och sponsorer