9.-13.5.2018
        Fin | Sv | Eng 

Workshopparna är avsedda för körledare, enskilda sångare eller t.o.m. för hela körer.Biljetter Ge feedback via Facebook Samarbetspartner och sponsorer